تبلیغات
❤نوشته هآیی از جنس احسآس❤ - ✖پســــ ـ ـتـ ـی با نـــ ـ ـام ثـ ـ ـ ـابتـــــ✖
??????? : mahdie
????? ??? ??: خبر ? عکس نوشتــــه ? دلنوشته ? خاطره ? وب جدید ?

یـــــک آذر مــــــــاهی هـــــستم 
معـــــرفتم اجـــازه نمـــــید


هد بـــدی هـــایت را رو کــــــنم

شــــــاید نــــاراحت بـــــاشم 

امـــــا اجـــــازه نمــــیدهم نــــاراحتی ام تــــو را نــــیز نـــاراحت و پریشـــان کنـــــد 

مـــــــن آذر مــــــاهی حـــتی وقــــتی تمــــــام غــــم هـای دنــــیا روی شــونه هـایم 

کـــــوه مـــــیشود.بـــــه پهنـــــــای تمــــام کــــوه پـــــآیه هـــــا لبخنــــد مـیزنم 


آری.مـــــیخواهم جــــــراح شــــــوم.جــــراحی کـــــــه بتـــــواند جــــــانت را نـــجات دهد 

غـــــده ای آلوده در تنـــــــت نــباشد.مـــن ایــــــن را میـــــخواهم 

آذر مـآهی اســــــبی ســــرکش بـــــا کمــــــانی آتشـــین است 

اگـــــر دســــت از پـــــــآ خـــــطا کنـــــی نـــابودت مـــــیکند 

جســــم دخــــــتر آذر مـــــاهی ظریــــف و نحــــیف اســــــت 

امــــا روحــــی دارد.قــــوی و بـــــا شهــــــامتی بــــــــالا 

مـــــرد و زن نمــــیشناسد.هــــرکس کــــه بــــــاشی.از هـر قـشری کـه باشی 

نـــــابودت مـــــیکند یا تـــــو را بـــه آن بــــــالای بـــالا مـــــی رســـــاند 

کــــافیست بــــه او محبــــت کنــــــی 

همــــــین
tumblr_inline_npp1neYAvW1ry72eo_500.gif

خب به وب من خوش اومدی|:

اینجا دل نوشته هامو میزارم

بدت میاد خودتو اذیت نکن اون دکمه ی قرمزه بالای صفحه رو بزن

خوشت اومد که هیچی..

اینجا قوانین نوچچچ

فقط و فقط پستام رو کامل بخونید

اینم دکمه های وبمـــ:


روشون کلیک کنید
لوگوی وبم:کدش:بکلیکهر کس بزاره 60 نظر به وبش میدم (:


?????? ?? : cm
????? ??????: دوشنبه 16 شهریور 1394 01:17 ب.ظنمایش نظرات 1 تا 30