تبلیغات
❤نوشته هآیی از جنس احسآس❤ - ×WORL8×

×WORL8×

پنجشنبه 8 مرداد 1394 03:28 ب.ظ

??????? : mahdie

من پسرنشدم که بافحش ناموس دادن به دوستام رفاقتمو ثابت کنممن پسرنشدم که عشق رو تو یه شب و روی تخت خلاصه کنممن پسرنشدم که دم پرهمه باشم بگم اره من خیلی شاخممن پسرنشدم که معیارانتخاب طرف مقابلم اندامش باشهمن دختر شدم تاباتمام وجودم عاشق یه نفرباشم فقط یه نفرمن دخترشدم تابااحساسات قشنگم ارومش کنممن دخترشدم تاتکیه گاه خستگی هاش باشممن دخترشدم تابه یه نوزاد زندگی ببخشم...

 
?????? ?? : نظرات
????? ??????: پنجشنبه 8 مرداد 1394 03:29 ب.ظ