تبلیغات
❤نوشته هآیی از جنس احسآس❤ - ×WORL7×

×WORL7×

پنجشنبه 8 مرداد 1394 03:22 ب.ظ

??????? : mahdie

هـــووووووے دنیـــــــــا

منــــــو یـــادتـــه؟

همــــونے کهـ هیـــــچکے

ازچــرتــوپـــرتاش ومســـخره بازیــــاش

امـــــون نــــداشــــت!

همـــونے کهــ همیـــــشـهـ کلـــے انرژے داشـــت!

همونــــے کـــه از دیـــوار راســــت میـــرف بالـــــــــا...!!

خــــــــو اگـــــــه یــــــــادت اومــــــد...

میـــخـــواستـــــمــ بــــت بگــــــــم...

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن!

هنــــــوزم همــــونـــــــــجوریــــم!!

×بچــــــــــــــــــرخ تا بچـــــــــرخیــــــــــیم...×

?????? ?? : NO....CM
????? ??????: سه شنبه 13 مرداد 1394 06:45 ب.ظ